Formy wsparcia

  • Indywidualne Plany Działania,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudniania Wspieranego (80 os.)
  • Szkolenia zawodowe według potrzeb Uczestników/-czek i rynku pracy (72 os.),
  • Staże zawodowe od 3 do 9 miesięcy (108 os.),
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
  • Stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł. netto/mc,
  • Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł/h netto.

 

WSPARCIE Grudzień

WSPARCIE Listopad

WSPARCIE Październik

WSPARCIE Wrzesień

WSPARCIE Sierpień

WSPARCIE Lipiec

WSPARCIE Czerwiec

WSPARCIE Maj

WSPARCIE Kwiecień

WSPARCIE Marzec

WSPARCIE Luty

WSPARCIE Styczeń

WSPARCIE Grudzień

WSPARCIE Listopad

WSPARCIE Październik

WSPARCIE Wrzesień

WSPARCIE Sierpień

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
Tel. 14 656 28 00 wew. 20
14 655 69 85  wew. 19

 

1287061 27729222

dolek