OGŁOSZENIE TERMINU I TURY REKRUTACJI (2)

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin pierwszej rekrutacji do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy”

Zgłoszenia do I tury rekrutacji przyjmowane będą 18-19.01.2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w Tarnowie (ul. Krakowska 13/9).

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPEŁNIACJĄCYCH PONIŻSZE WARUNKI:

  • osoby w wieku 15-29 lat,
  • zamieszkujące na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego,
  • osoby bierne zawodowo spełniające definicję NEET [1]
  • Nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

 


[1]Osoba z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
Tel. 14 656 28 00 wew. 20
14 655 69 85  wew. 19

 

1287061 27729222

dolek